{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

限時優惠進行中👶🏻✨ 購物滿$299即享香港免運費優惠(部份產品及離島地區需額外收費)! 📦🚚

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

擁有最好,才能為你提供最好

J E F F ,  J A K E W E L L  創 辦 人 和 兩 位 孩 子 的 爸 爸 

Jakewell 致力為各父母在世界各地尋找最優質的嬰兒產品。從嬰兒用品到傢俱,Jakewell努力為各寶寶找來最獨特和最貼心的產品,因為我們相信,擁有最好,才能為您提供最好的。

現代育兒理念,生活變得輕鬆簡單

K A R E N ,  J A K E W E L L  創 辦 人 和 兩 位 孩 子 的 媽 媽 

Jakewell 以「現代育兒 Modern Parenting」的理念,搜羅多個著名嬰幼兒品牌,由初生嬰兒的睡眠、傢俱、護理;出外必備的嬰兒車、汽車安全座椅、三輪車;到孩子長大後的餐具、玩具等等,種類齊全,為您的育兒生活做好最好準備。

我們的願景

Jakewell 是香港和澳門經銷商,為一眾父母們尋找最優質的歐洲嬰幼兒產品和品牌。我們正努力經營及建立更廣闊的營銷範圍,包括獨立實體店,分銷點及網上購物服務。我們建立和積極投資營運多個區域分銷點,多渠道銷售網絡,期望讓更多人認識我們的品牌和產品。同時,我們亦積極擴展業務到中國大陸,於當地設有辦公室及倉庫,與不同的零售商尋找合作機會。
 
我們一直在尋找有同樣寄望的合作夥伴,一同將最好的嬰幼兒產品遍佈城市角落。如有興趣及了解更多,歡迎聯絡我們。
 
電話:2546-9696
電郵:info@jakewell.com.hk